cs en
Les

Náš les

Zákazníci, kteří zakoupili dýhované dveře SAPELI, získávají do svého interiéru kvalitní produkt s výjimečnými funkčními a estetickými vlastnostmi, a ještě něco navíc skvělý pocit, že přispěli k obnově našeho přírodního bohatství. Poté, co jsme v roce 2021 za každé prodané dýhované dveře vysadili nový strom, a založili tak zcela nový společný les, můžeme díky přízni našich zákazníků pokračovat i dalšími podpůrnými aktivitami v lesích našeho regionu.

PŘÍBĚH PRVNÍ
V lokalitě Loudilka / Velký Beranov se narodil náš společný les

9. října nastal čas začít plnit slib, který jsme počátkem roku dali našim zákazníkům, veřejnosti i přírodě. Společně s obchodními partnery a zaměstnanci SAPELI jsme zasadili prvních 5000 sazenic našeho budoucího společného lesa. Ale tím to zdaleka nekončí. Náš příběh teprve začíná. I v dalších měsících se budeme aktivně podílet na obnově a kultivaci naší krajiny, kde náš les hraje hlavní roli.

Mladý les není jen potěšení z přírůstků, ale také závazek a nejlepší učebnice přírodopisu pro nejmenší. Když budete mít cestu kolem, zastavte se na Loudilce a přesvědčte se, jak se našemu společnému lesu daří.