cs en
Dřevo

Dřevo – vzácná surovina

Dřevo umíme věrně napodobit, ale nikdy ho nemůžeme zcela nahradit. Zákazníci, kteří volí přírodní dýhu, nejlépe vnímají jemné rozdíly a pozitivní emoce, které do našeho interiéru přináší dřevo jako ušlechtilý materiál. Dlouhá a složitá je cesta od semínka až k finální podobě dveří u vás doma či kanceláři…

Pro zdravý les

Kůrovec v současnosti napadá především zranitelné monokulturní smrkové lesy. Více druhové složení lesa je přitom předpokladem odolnosti proti škůdcům, proto se každý obnovovaný les skládá z nejméně tří druhů dominantních dřevin zastoupených přibližně po dvaceti procentech a dále z mixu různých dřevin a přirozené obnovy. Lesy nové generace lépe zadrží vodu, vytvoří stín, pročistí vzduch, ochladí okolní krajinu.

Zadržet vodu v krajině pomáhají i promyšlené kroky napravující dřívější nešťastné zásahy do krajiny. Společnost investuje přes miliardu korun do tvorby malých nádrží, mokřadů, rybníčků, revitalizace a meandrujících potoků.

Důkazem ohleduplného lesního hospodaření je i návrat k tradičním, osvědčeným způsobům lesního hospodaření, včetně používání chladnokrevných koní při citlivém vyklízení či přibližování dříví.

Ozdravit českou krajinu pomáhají i zdánlivé maličkosti, jako je zlepšení podmínek pro hnízdění sov a dravců, přirozených nepřátel přemnožených hrabošů.